Főoldal » Archív » Ékszerekre specializálta magát a betörő

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt bíró­ság elé
állí­tot­ta azt a 34 éves fér­fit, aki több gyer­me­lyi és szo­mo­ri csa­lá­di házba tört be, majd onnan több száz­ezer forint érték­ben éksze­re­ket és érték­tár­gya­kat lopott el. A férfi a lopott hol­mi­kat isme­ret­len sze­mély­nek eladta.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Lopás