Főoldal » Archív » Ékszert lopott egy fiatalkorú és két társa Somogyban

A fia­tal­ko­rú vád­lott és két társa egy maguk­kal vitt csa­var­hú­zó­val fel­fe­szí­tet­ték egy len­gyel­tó­ti csa­lá­di ház bejá­ra­ti ajta­ját, és a ház­ból két sér­tet­től nagyobb mennyi­sé­gű arany ékszert lop­tak el 2013. szep­tem­be­ré­ben. A fia­tal­ko­rú vád­lott ezt köve­tő­en, 2013. novem­ber 22. nap­ján egy kapos­vá­ri csa­lá­di ház ajta­ját is berúg­ta, ahon­nan ugyan­csak arany éksze­re­ket tulaj­do­ní­tott el.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye