Főoldal » Archív » Eladták a tulajdonos használati tárgyait a megvenni kívánt lakásból

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség sik­kasz­tás miatt emelt vádat az ellen a pár ellen, akik az álta­luk meg­ven­ni kívánt - de még tulaj­do­nuk­ba nem került - lakás egyes beren­de­zé­si és fel­sze­re­lé­si tár­gya­it a tulaj­do­nos tudta és bele­egye­zé­se nél­kül a lakás­ból elvit­ték, illet­ve értékesítették.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 10.10.