Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Élettársa halálát okozta, letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, akit a nyo­mo­zó ható­ság halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­sé­vel gyanúsít.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott e hét kedd­jén, Sze­ge­den, ita­lo­zást köve­tő szó­vál­tás során bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, oly módon, hogy annak követ­kez­té­ben a nő éle­tét vesztette.

A főügyész­ség a halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a szökés-elrejtőzés, a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak vala­mint a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lyé­re figye­lem­mel indítványozta.

Az ügyész indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon fog dönteni.