Főoldal » Archív » Életveszélyes bántalmazás egy kecskeméti hajléktalanszállón

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vád­ira­tot nyúj­tott be a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék­hez egy 46 éves kecs­ke­mé­ti férfi ellen, aki 2013. októ­ber 29-én egy kecs­ke­mé­ti haj­lék­ta­lan­szál­lón élet­ve­szé­lye­sen bán­tal­maz­ta volt élet­tár­sát, egy 45 éves kecs­ke­mé­ti nőt, továb­bá 2013. júni­us 5-én bán­tal­ma­zott egy 49 éves kecs­ke­mé­ti fér­fit is.

A Bács-kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye- élet­ve­szé­lyes bántalmazás