Főoldal » Archív » Életveszélyes kutyatámadás Lajosmizsén

Egy 27 éves lajos­mi­zsei férfi nem gon­dos­ko­dott arról, hogy négy kutyá­ja ne tud­jon kijut­ni a lajos­mi­zsei tanyá­já­ról, így az ebek 2013. júli­us 10-én is kiszök­tek, majd meg­tá­mad­tak és össze­mar­can­gol­tak egy közel­ben lakó nőt, aki élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt vád­ira­tot nyúj­tott be a Kecs­ke­mé­ti Törvényszékhez

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 07.08.