Főoldal » Archív » Életveszélyes sérülés lett a kocsmai verekedés vége

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés, illet­ve garáz­da­ság miatt emelt vádat egy 24 éves fér­fi­val és 26 éves tár­sá­val szem­ben, akik 2013 augusz­tu­sá­ban egy Balaton-parti büfé­ben szó­vál­tás­ba kerül­tek a szin­tén ott szó­ra­ko­zó sér­tet­tel. A sér­tet­tet elő­ször mind­ket­ten bán­tal­maz­ták, de míg az idő­sebb vád­lott a bán­tal­ma­zás­sal fel­ha­gyott, fia­ta­labb társa tovább ütöt­te, rán­gat­ta a fér­fit, aki ettől elesett, fejét a terasz­ba ütöt­te, és élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye