Főoldal » Archív » Életveszélyesen bántalmazta amerikai ismerősét egy portugál férfi Budapesten - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te, vala­mint kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy por­tu­gál állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint még 2008- ban egy vitát köve­tő­en olló­val bán­tal­maz­ta ame­ri­kai állam­pol­gár­sá­gú isme­rő­sét, aki ennek követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye