Főoldal » Archív » Életveszélyesen megsebesítették az idős sértettet a fiatalkorú rablók

Fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség négy fia­tal­ko­rú fér­fi­val szem­ben.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye