Főoldal » Archív » „Elfelejtett” befizetni 58 millió Ft áfát – vádemelés egy kiskőrösi gabonakereskedő ellen Kecskeméten

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy 34 éves kis­kő­rö­si férfi ellen, aki 2011. máso­dik felé­ben Romá­ni­á­ból adó­men­te­sen impor­tált gabo­nát adott el Magyar­or­szá­gon, de az érté­ke­sí­tés után nem fize­tett be több mint 58 mil­lió Ft áfát.

Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 12.15.