Főoldal » Archív » Elfogták a Ceglédi Járási Ügyészég felrobbantásával fenyegető férfit

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba került az a férfi, aki 2014. júni­us 26-án 11 és 12 óra között tele­fo­non több eset­ben a Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség fel­rob­ban­tá­sá­val fenye­ge­tő­zött. A köz­nyu­gal­mat súlyo­san meg­za­va­ró fér­fit köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­té­vel gyanúsítják.

A Pest Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 06.30.