Főoldal » Archív » Elkerülheti a bírósági felelősségre vonást a lövöldözéssel fenyegető férfi

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a volt élet­társ sérel­mé­re, sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­te miatt a vád­eme­lést 2 év idő­tar­tam­ra elha­lasz­tot­ta és elren­del­te a gya­nú­sí­tott párt­fo­gó felügyeletét

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye