Főoldal » Archív » Ellenszegült a rendőri intézkedésnek

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta egy 57 éves fér­fi­nak, aki Vár­pa­lo­tán, 2016. augusz­tus 28-án a dél­utá­ni órák­ban a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őrök­nek üté­sek­kel, rúgá­sok­kal pró­bált ellen­áll­ni.

Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 09.01.