Főoldal » Archív » Ellopták a Szaturnuszt Kecskeméten

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt köz­ve­tí­tői eljá­rást ren­delt el egy 18 éves kun­szál­lá­si és egy 20 éves kecs­ke­mé­ti fia­tal­em­ber ellen, akik 2013. augusz­tus 18-án, a haj­na­li órák­ban Kecs­ke­mé­ten egy park­ból ellop­tak egy Sza­tur­nusz boly­gót ábrá­zo­ló szobrot.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 07.11.