Főoldal » Archív » Előbb a futballbírót, majd szüleivel együtt a rendőröket bántalmazta egy fiatal focista

A Mis­kol­ci Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt indí­tott nyo­mo­zást azzal a 17 éves fia­tal­em­ber­rel és szü­le­i­vel szem­ben, akik 2015. május 24-én este jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őrök­re támad­tak Per­ku­pán.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye