Főoldal » Archív » Előzetes dílerkedés miatt: újabb anya-lánya történet

A Békés Megyei Főügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te annak a két nőnek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akik szar­va­si laká­su­kon új pszi­cho­ak­tív anyag­nak minő­sü­lő „her­bált” és „kris­tályt” árultak.

Békés Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 09.05.