Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatás egy 92 éves sértett kirablása miatt

Az Oros­há­zi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 54 éves több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű oros­há­zi férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát.

A Békés Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye