Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatás soproni „unokázások” miatt

A győri ille­tő­sé­gű nő és férfi – továb­bi leg­alább két tár­suk­kal - 2015 szep­tem­be­re és 2016 feb­ru­ár­ja között tizen­két eset­ben hív­tak fel nyugat-dunántúli idős sér­tet­te­ket, magu­kat az idős sér­tet­tek uno­ká­já­nak vagy gyer­me­kük­nek kiad­va. A hívá­sok alkal­má­val az elkö­ve­tők 140.000 Ft és 800.000 Ft közöt­ti össze­ge­ket kér­tek a sértettektől.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye