Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásba helyezték a Mercedes gyár felrobbantásával fenyegető kecskeméti nő

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt 2014. május 22-én indít­vá­nyoz­ta annak a 33 éves kecs­ke­mé­ti nőnek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2014. május 7-én, majd május 20-án a rend­őr­ség­re bete­le­fo­nál­va azzal fenye­ge­tő­zött, hogy pokol­gép, illet­ve bomba van a kecs­ke­mé­ti Mer­ce­des gyár­ban, amely fel fog robbanni.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -előzetes