Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásba helyezték a volt feleségét fenyegető és bántalmazó császártöltési férfit

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség 2014. szep­tem­ber 30-án indít­vá­nyoz­ta annak a 35 éves csá­szár­töl­té­si fér­fi­nek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2014 augusz­tu­sá­ban és szep­tem­be­ré­ben tele­fo­non zak­lat­ta, tőr­kés­sel fenye­get­te, továb­bá bán­tal­maz­ta a volt feleségét.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye