Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásba helyezték az ámokfutó embercsempészt

 

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés, köz­úti veszé­lyez­te­tés és cser­ben­ha­gyás bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a 18 éves szerb fér­fi­nek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki az M5-ös autó­pá­lyán szír állam­pol­gá­rok szál­lí­tá­sa köz­ben soro­za­tos bal­ese­tet okozott.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye