Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásba helyezték az íjjal lövöldöző madarasi férfit

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 2014. júni­us 29-én indít­vá­nyoz­ta annak a 32 éves mada­ra­si fér­fi­nek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2014. júni­us 26. nap­já­ról júni­us 27. nap­já­ra vir­ra­dó éjsza­ka folya­mán Mada­ra­son egy íjjal meg­lőtt, vala­mint tőr­rel meg­se­be­sí­tett egy 35 éves hely­bé­li fér­fit.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye