Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásba került a bajai takarékszövetkezeti rabló

A Bajai Járá­si Ügyész­ség a fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt folya­mat­ban lévő bűn­ügy­ben 2014. janu­ár 10-én indít­vá­nyoz­ta annak a 27 éves bajai fér­fi­nek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2013. októ­ber 10-én egy kés­sel kira­bolt egy bajai taka­rék­szö­vet­ke­ze­tet.
A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye