Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásba került a budapesti nőt megtámadó pakisztáni férfi

Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a 20 éves pakisz­tá­ni fér­fit, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint pár nap­pal ezelőtt meg­tá­ma­dott egy fia­tal nőt Buda­pes­ten azért, hogy az érté­ke­it megszerezze.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye