Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásba került a budapesti sorozatrabló

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a 29 éves buda­pes­ti fér­fit, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy nap alatt négy külön­bö­ző hely­szí­nen össze­sen hat sér­tet­től rabolt.

Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 10.22.