Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásba került a buszmegállóban alvó sértettet kifosztó férfi

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság a pár nap­pal ezelőt­ti bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó 39 éves buda­pes­ti fér­fit elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye