Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásba került a hegyvidéki csalásokkal gyanúsított nő

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt az 55 éves buda­pes­ti nőt, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint több éven keresz­tül ked­ve­ző befek­te­té­si aján­la­tok­kal csalt ki pénzt ügy­fe­le­i­től.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye