Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásba került a Hős utcai késelő

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a 18 éves gya­nú­sí­tot­tat, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint pár nap­pal ezelőtt egy X. kerü­le­ti tár­sas­ház­ban egy kés­sel élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tett egy másik férfit.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye