Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásba került a két hónapos gyermekét bántalmazó férfi

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult bűn­ügy­ben indít­ványt tett annak a 29 éves buda­pes­ti fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint, más­fél hét­tel ezelőtt súlyo­san bán­tal­maz­ta két hóna­pos kisfiát.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba került a két hóna­pos gyer­me­két bán­tal­ma­zó férfi