Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásba került a már több bűncselekménnyel is gyanúsított ausztrál férfi

A Fővá­ro­si Főügyész­ség újabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek gya­nú­ja miatt indít­vá­nyoz­ta annak a lak­hely­el­ha­gyá­si tila­lom hatá­lya alatt álló auszt­rál fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akit más­fél hónap­pal ezelőtt súlyos testi sér­tés bűn­tett kísér­le­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként a rendőrség.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye