Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásba került a rendőrökre támadó kecskeméti férfi

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt indít­vá­nyoz­ta egy 25 éves kecs­ke­mé­ti férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2016. ápri­lis 5-én Kecs­ke­mé­ten a jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őrök­re támadt, szi­dal­ma­zott, meg­ütött és meg­rú­gott négy rendőrt.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 04-08