Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásba került a rendőrt bántalmazó hajléktalan

Kocs­mai vere­ke­dő­ket szét­vá­lasz­ta­ni igyek­vő, jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őr­re támadt
az az ittas, haj­lék­ta­lan férfi, akit a bíró­ság az Egri Nyo­mo­zó Ügyész­ség indítványára
elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyezett.

A Heves Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -rend­őr­re támadt