Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásba került egy a Parlament felrobbantásával fenyegető férfi

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helye­zett egy 49 éves fér­fit, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint két külön­bö­ző alka­lom­mal is olyan valót­lan beje­len­tést tett, hogy bomba fog rob­ban­ni a Parlamentben.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye