Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásban a „herbaárus”

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség 5 rend­be­li, tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re rábí­rás­sal elkö­ve­tett kóros szen­ve­dély­kel­tés vét­sé­ge miatt kez­de­mé­nyez­te egy 22 éves békés­csa­bai férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát.

A Békés Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye