Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásban a „kalapácsos” rablók

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te annak a két Zala megyei fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akik Mar­ca­li­ban egy ékszer­üz­let kira­ka­tát kala­páccsal betörték.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye