Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásban a körúti fiatalkorú késelő - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a 17 éves fiút, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint tár­sa­i­val együtt a napok­ban egy fővá­ro­si szó­ra­ko­zó­he­lyen kés­sel kira­bolt egy kis­ko­rú fiút.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye