Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásban a nemzetközi gépjárműbűnöző csoport három tagja

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a három magyar fér­fit, akik - ahogy az már a saj­tó­ban is meg­je­lent - a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint szer­ve­zet­ten követ­tek el gép­jár­mű­vek­kel kap­cso­la­tos bűncselekményeket.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye