Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásban a rendőrökre támadó ongai család tagjai

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a négy sze­mély­nek – köz­tük egy fia­tal­ko­rú­nak – az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akik az elmúlt héten csü­tör­tö­kön, késő este a Mis­kol­ci Rend­őr­ka­pi­tány­ság jog­sze­rű­en intéz­ke­dő jár­őre­i­re támad­tak Ongán.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye