Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásban az embercsempész és a rabló

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság elren­del­te annak a fér­fi­nek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2016. már­ci­us 2-án az esti órák­ban – fél órán belül – Kapos­vár bel­vá­ro­sá­ban három sze­mélyt is megtámadott.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.07.