Főoldal » Archív » Előzetesbe került a bombariadóval fenyegető kecskeméti férfi

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt 2014. május 12-én indít­vá­nyoz­ta annak a 26 éves kecs­ke­mé­ti fér­fi­nek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2014. ápri­lis 23-án a rend­őr­ség­re bete­le­fo­nál­va azzal fenye­ge­tő­zött, hogy bomba van a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szé­ken, amely fel fog robbanni.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye