Főoldal » Archív » Előzetesbe került a két érdi teherautó tolvaj

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt 2015. janu­ár 8-án indít­vá­nyoz­ta annak a két érdi fia­tal­em­ber­nek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akik 2015. janu­ár 6-án Kecs­ke­mé­ten ellop­tak egy teher­gép­ko­csit, majd az őket üldö­ző rend­őrök egyik szol­gá­la­ti gép­ko­csi­ját az autó­pá­lyán meg­pró­bál­ták leszo­rí­ta­ni, tár­gya­kat dobál­tak a rend­őr­au­tók elé, majd Pest megye terü­le­tén neki­haj­tot­tak az útzá­rat képe­ző egyik rend­őr­au­tó­nak.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - elő­ze­tes