Főoldal » Archív » Előzetesbe került a volt élettársa jelenlegi párját a Fogarasi úton baltával megtámadó férfi

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a mai napon indít­vá­nyoz­ta a nyo­mo­zás bíró­nál annak a 31 éves fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki még hét­főn, 13 óra körül Buda­pest XIV. kerü­le­té­ben, a Foga­ra­si úton - dula­ko­dást köve­tő­en - egy egy­mé­te­res nyelű rönk­ha­sí­tó fej­szé­vel fejbe ütöt­te a volt élet­tár­sa jelen­le­gi párját.

Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 08.11.