Főoldal » Archív » Előzetesbe került az érdi autótolvajok harmadik bűntársa

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt 2015. janu­ár 30-án indít­vá­nyoz­ta annak a 43 éves buda­pes­ti fér­fi­nek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2015. janu­ár 6-án Kecs­ke­mét­re szál­lí­tot­ta azt a két érdi fia­tal­em­bert, akik ellop­tak egy 850.000 forint érté­kű teher­gép­ko­csit.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 01.30.