Főoldal » Archív » Előzetesben a 85 éves sértett sérelmére rablást elkövető szegedi férfi

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a fér­fit, aki 2015. szep­tem­ber 26. nap­ján köve­tett el bűncselekményt.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye