Főoldal » Archív » Előzetesben a 86 éves sértettet kirabló román férfi

Egy ittas álla­pot­ban levő román állam­pol­gár­sá­gú férfi 2014. ápri­lis 19. nap­ján este Makón egy busz­meg­ál­ló­ban -a meg­ala­po­zott gyanú szerint- oda­lé­pett az ott vára­ko­zó 86 éves sér­tett­hez és több­ször fel­szó­lí­tot­ta, hogy adjon neki pénzt. A sér­tett erre nem volt haj­lan­dó, ezért a férfi rán­gat­ni kezd­te a tás­ká­ját és több­ször lábon rúgta. A 86 éves ember mene­kül­ni akart, de néhány méter meg­té­te­le után utol­ér­te a gya­nú­sí­tott és tovább rán­gat­ta rug­dos­ta pénzt köve­tel­ve tőle. Járó­ke­lők a sér­tett segít­sé­gé­re siet­tek és a gya­nú­sí­tot­tat a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig visszatartották.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye- elő­ze­tes­ben a 86 éves sér­tet­tet kirab­ló román állampolgár