Főoldal » Archív » Előzetesben a bankban magát hamis horvát útlevéllel igazoló szerbiai nő

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett, hogy ren­del­je el a bíró­ság annak a szerb-magyar állam­pol­gár­sá­gú nőnek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy sze­ge­di bank­fi­ók­ban hamis hor­vát útle­vél­lel iga­zol­ta magát.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye