Főoldal » Archív » Előzetesben a békéscsabai betörők

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség 2 rend­be­li nagyobb érték­re, 2 rend­be­li kisebb érték­re üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és 2 rend­be­li sza­bály­sér­té­si érték­re üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt kez­de­mé­nyez­te egy 57 éves és egy 27 éves békés­csa­bai férfi elő­ze­tes letartóztatását.

A Békés Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 04-07