Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Előzetesben a Budafokon a 214-es BKK járaton fényes nappal a buszsofőrre kést rántó 22 éves férfi

A mai napon az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­já­nál annak a 22 éves buda­pes­ti fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helye­zé­sét, aki - a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint - még 2016. ápri­lis 12-én dél körül Buda­pest XXII. kerü­le­té­ben, a Nagy­té­té­nyi úton a BKK 214-es jára­tá­nak a sofőr­jét szi­dal­maz­ta és két meg­ál­ló közöt­ti meg­ál­lás­ra akar­ta kényszeríteni.

Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 08.22.