Főoldal » Archív » Előzetesben a csoportos rablást elkövető szegedi nő és társa

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a sze­ge­di nőt és fér­fit, akik 2016. május 14. nap­ján egy hotel­szo­bá­ban elká­bí­tot­ták és kira­bol­ták a sértettet.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye