Főoldal » Archív » Előzetesben a győri rabló

A 30 éves férfi 2014. októ­ber 13-án 16.00 óra körü­li idő­ben Győr bel­vá­ro­sá­ban - min­den előz­mény nél­kül - ököl­lel arcon ütött egy vele szem­ben gya­log­ló nőt, majd a meg­tán­to­ro­dó sér­tett nya­ká­ból a kb. 200.000 Ft érté­kű nyak­lán­cát kitép­te és futva elmenekült.

A Győri Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te a bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát a Győri Járásbíróságon.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 10.16.